Internet of Things

DEUREN OPENEN MET INTERNET OF THINGS - 2 VOORBEELDEN UIT DE INDUSTRY -

Meer en meer apparaten zijn slim en via internet verbonden met de mens of met elkaar. Samen vormen ze het Internet der Dingen, ook wel IoT genoemd. De technologie wordt steeds laagdrempeliger, zodat IoT toegankelijker is dan ooit. Door IoT te combineren met Machine Learning ontstaan er veel nieuwe kansen voor bedrijven met slimme internetgebonden producten. Bij Kentivo vullen we deze nieuwe mogelijkheden samen met de klant in.

Onze recente IoT-projecten illustreren de integratie van IoT in verschillende sectoren en de realisatie van innovaties met nieuwe of legacy systemen.

 

Gebruik van IoT voor slimme gebouwen

Facility management heeft vanaf het begin een nauwe relatie met IT. Het organiseren, plannen, beheren en uitvoeren van de diverse functionaliteiten is immers een data- en tracking-intensief proces. Een van de belangrijkste doelen van facility management is het optimaliseren van kosten en kapitaalgebruik. Middels IoT kunnen facility managers van grote gebouwen real-time inzicht krijgen in bijvoorbeeld de prestaties van hun installaties, de productiviteit en het welzijn van de gebruikers en het elektriciteitsverbruik. Eigenlijk op alle waarden die belangrijk zijn voor het succesvol beheren van een gebouw. IoT geeft ook de mogelijkheid om direct zaken aan te passen, zodat het gemakkelijker is om de controle te houden. Met EVA biedt Kentivo de klant de mogelijkheid om actief te handelen en niet alleen op bestaande omstandigheden te reageren. Dit leidt tot een snellere oplossing van problemen en het bespaart kosten.

 

Gebruik van IoT voor slim parkeren

We wonen, leven en werken allemaal zo dicht mogelijk bij elkaar. Dat gaat gepaard met allerlei uitdagingen. Een van de grote vragen is hoe je de leefbaarheid van dichtbevolkte gebieden goed houdt zonder het milieu te veel te belasten. Het inzetten van slimme parkeeroplossingen kan hier een groot verschil maken. Zo is in een gemiddelde stad 30% van de bezoekers op zoek naar een parkeerplaats. Het zoeken duurt gemiddeld ongeveer 20 minuten en gaat gepaard met veel luchtverontreiniging. Door IoT-sensoren in openbare parkeerplaatsen te plaatsen en een parkeerapp te gebruiken, kan de bezoeker sneller een vrije parkeerplaats vinden (en ook direct betalen). Slimme parkeeroplossingen resulteren in minder parkeerstress en een lagere CO2-uitstootEen prettige bijkomstigheid voor gemeenten is dat met slimme IoT-oplossingen de handhaving efficiƫnter kan worden uitgevoerd en steden een beter inzicht krijgen in de bezettingsgraad van parkeerplaatsen.

In de toekomst gaat Kentivo meer intelligente oplossingen bouwen om bestaande legacy systemen intelligenter te maken zonder ze te vervangen. IoT zal veel nieuwe deuren openen voor innovatieve oplossingen.